CANVIS ALS DEPARTAMENTS

A partir del dia 14 de gener del 2016. (D.O.G.C. Decret 2/2016 de 13 de febrer del 2016)

 

El Departament de Benestar Social i Família passa a denominar-se Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La Direcció General de Protecció Social assumirà les funcions de la Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal (S.I.S.P.A.P.)