EURO x RECEPTA (oct. 14)

Podeu recuperar part de l’euro pagat en la recepta electrònica emplenant els impresos que estan a l’enllaç que a continuació els indico. Un cop posades totes les dades, s’han de dur a l’entitat bancària per tal que validin el número de compte i després dipositar-los al CAP que teniu assignat.
I ja està

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=ff04a221191f6410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD