Medicacions excloses.

Ja ha sortit publicat al B.O.E. el llistat de medicacions excloses a partir del proper dia 1 de setembre.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/17/pdfs/BOE-A-2012-10952.pdf

Com ja esperàvem tots els laxants (el 80% dels usuaris els prenen a dirari) han quedat exclosos. Els mucolítics, les cremes per al dolor muscular, medicació per tractar els símptomes relacionats amb la insuficiència venosa crònica, antitussígens, col·liris, …  Però sobretot han estat les cremes les que més han patit aquesta retallada.

Us mantindrem informats