MODIFICACIÓ DE CRITERIS EN LA LLISTA D’ESPERA DE PLACES PÚBLIQUES (Setembre 2015)

El Departament de Benestar Social i Família ha comunicat a ACRA una sèrie de criteris que modificaran substancialment el funcionament de les llistes d’espera en places públiques.

Us adjunto un breu resum extret de inforesidencias.com

“La gestió de les possibles llistes d’espera als serveis residencials és competència de l’Administració, la qual ha de garantir la igualtat d’oportunitats en l’atenció i l’equitat territorial.

En l’accés als serveis residencials del Sistema s’ha d’aplicar el criteri de priorització establert per la normativa vigent i, per tant, tenen dret a accedir prioritàriament les persones amb grau III de dependència i de grau II en situació d’urgència social.

En aquest sentit, el Departament ja està treballant en la modificació del sistema informàtic que regula la web de residències per a poder aplicar aquesta mesura el més aviat possible, amb una previsió de posada en marxa durant el primer trimestre de 2016.

 El Departament està analitzant els mecanismes legals de millora d’accés al servei de les persones grans amb patrimoni que no tenen liquiditat i, sent conscients de la problemàtica que aquest fet provoca en aquests moments en el sector, el Departament tractarà amb urgència la estudi d’aquesta problemàtica, per tal de poder presentar les conclusions en el transcurs del primer trimestre de 2016. “

Salutacions.