Opinió sobre el copagament

Aquest enllaç ens permet entrar al blog del Sr. Josep de Marti. És molt interessant la seva opinió sobre el copagament. Però sens dubte i malgrat això , l’actual situació econòmica ha fet que tant el govern central com l’autonòmic, apliquin mesures d’estalvi més que qüestionables.